Czym jest kannabichromen?

Kannabichromen (CBC) jest jednym z naturalnie występujących w konopiach kannabinoidów – zajmuje drugie miejsce pod względem obecności w roślinie. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z jego działania i właściwości, a te są bardzo imponujące. Już dzisiaj wiemy, że CBC jest silnym środkiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i antydepresyjnym. A to dopiero początek listy jego atrybutów!

Wzrost popularności

Kannabichromen (CBC) jest jednym z najczęściej badanych przez naukowców kannabinoidów, więc może dziwić fakt, że jego właściwości i cechy nie są szeroko znane nawet w przemyśle konopi. Jednak wraz z rozwojem tej gałęzi gospodarki, staje się coraz bardziej oczywiste, że kannabichromen ma ogromne znaczenie i może w przyszłości stanowić ważny punkt w medycynie i farmakologii.

Marihuana

Marihuana

Co więcej – coraz więcej amerykańskich firm testuje różne rodzaje szczepów pod względem profilu kannabinoidów, więc znalezienie roślin o wysokim stężeniu CBC staje się coraz łatwiejsze. Kannabichromen wykorzystuje się już w niektórych przychodniach i szpitalach w USA, jednak dopasowanie odpowiedniego leku nadal nie jest dla pacjentów procesem bezproblemowym.

Struktura chemiczna i właściwości CBC

Podobnie jak tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD), CBC jest wytwarzane poprzez enzymatyczną konwersję kwasu kannabigerolowego (CBG). Kwas ten reaguje z enzymem w gruczołowych włoskach rośliny konopi, co w konsekwencji prowadzi do wytworzenia kwasu kannabichromenowego (CBCA), który to z kolei jest ważnym czynnikiem w produkcji CBC.

CBC posiada taki sam wzór cząsteczkowy jak THC i CBD: C21H30O2. Chociaż wiele kannabinoidów charakteryzuje identyczny zapis, to atomy w cząsteczce są umieszczone w nieco inny sposób. Ma to wpływ na to, że cząsteczki między sobą bardzo różnią się pod względem właściwości chemicznych, jak na przykład słynna (i prawdopodobnie unikalna wśród kannabinoidów) zdolność THC do oddziaływania na receptor CB1, dzięki czemu uzyskuje się silnie działanie psychoaktywne.

Joint

Joint

CBC nie może wywołać takiego efektu i nie jest jeszcze w pełni jasne, czy to ma wpływ na receptory kannabinoidowe w ogóle, ponieważ niektóre z nich okazały się funkcjonować samodzielnie. Jednakże CBC ma wiele innych właściwości, które budzą zainteresowanie w świecie farmakologii i uważa się, że może on modulować efekt THC i innych kannabinoidów w ważnych procesach fizjologicznych, zarówno dotyczących rośliny, jak i człowieka.

CBC w świecie naukowym

W 1975 roku troje badaczy – Janis Henry Holley, Kathy W. Hadley, Carlton E. Turner opublikowało pracę nt. składników i pochodzenia Cannabis sativa L. CBC okazało się drugim najczęściej występującym kannabinoidem w tej klasyfikacji. W niektórych przypadkach nawet wygrywało z innymi, a jego stężenie w roślinie przekraczało 60%! Jednak badanie to opierało się na testowaniu szczepów występujących w 1970 roku, więc zważywszy na postęp, jaki dokonał się na przełomie 40 lat w dziedzinie technologii, wyniki te nie muszą być aktualne. Dzisiejsze komercyjne odmiany znacznie różnią się od tych z lat 70., a większość z nich została zmodyfikowana o dodatkową zawartość THC. Jest więc mało prawdopodobne, aby teraźniejsze rośliny mogły zawierać tak wysokie stężenie CBC.

W innym badaniu opublikowanym w 2002 roku, opracowanym m.in. przez Etienne P. M. de Meijer, Manuela Bagatta, Andrea Carboni, CBC okazało się dominować część kannabinoidów we wczesnym okresie życia rośliny i zmniejszać swoją ilość wraz z dojrzewaniem konopi. Wcześniejsze badania z 1968 roku przeprowadzone przez profesora Crombie, które dotyczyły komponentów haszyszu, udowodniły, że CBC naturalnie rozkłada się na kannabicyclol w obecności światła i ciepła, dokładnie tak jak THC przemienia się w kannabinol (CBN).

Co ciekawe, badanie z 2002 roku donosi również o istnieniu wariantów morfologicznych posiadających długotrwałe młodzieńcze chemotypy (PJC), które są w stanie zachować znaczną część CBC aż do stanu dojrzałości. Szczepy posiadające PJC charakteryzują się mniejszą ilością przylistków oraz liści, które rosną obok kwiatów, a także mają mniej włosków. Wykazano również, że zmniejszenie poziomu oświetlenia zwiększa proporcję CBC w roślinach z PJC, więc ogólnie rzecz biorąc, szczepy te były zdolne do wytwarzania farmaceutycznego surowca o wysokiej zawartości CBC.

Marihuana topek

Marihuana topek

Potencjał medyczny CBC

Obecnie uważa się, że CBC ma przeróżne potencjalne zastosowania medyczne, z których wiele jest związanych z procesami immunologicznymi lub homeostazą. Przeprowadzono już wiele badań naukowych w licznych placówkach na całym świecie i chociaż część z nich nadal jest w fazie wstępnej, to wyniki uzyskane do tej pory są bardzo obiecujące. Warto jednak podkreślić, że wszystkie z przytoczonych tutaj badań były przeprowadzone na zwierzętach, więc nie można mieć stuprocentowej pewności, że takie same efekty są możliwe do uzyskania u ludzi.

Działanie przeciwdepresyjne

W badaniu z 2010 roku przeprowadzonym na myszach, kannabichromen (CBC) oraz kannabidiol (CBD) okazały się wykazywać działanie identyczne do tego, jakie można zaobserwować przy stosowaniu naprawdę silnych antydepresantów. CBC spowodowało znaczne zmniejszenie objawów choroby w zależności od dawki (podawano 40 i 80 mg/kg).

Topy marihuany

Topy marihuany

Właściwości przeciwzapalne

W badaniu opublikowanym w 2010 roku, które również przeprowadzono na zwierzętach, odnotowano, że CBC jest w stanie w skuteczny sposób zwalczyć obrzęk na kończynach spowodowany rozwojem drobnoustrojów. Badanie to wykazało również, że THC i CBC działa w synergii w celu wytworzenia mocniejszego efektu przeciwzapalnego i gdy są podawane razem, terapia okazuje się skuteczniejsza – świetny przykład interakcji kannabinoidów!

Silny środek przeciwbólowy

Badania z 2011 roku dają pewność, że zarówno CBC jak i CBD jest w stanie w znacznym stopniu zmniejszyć ból neuropatyczny, często spowodowany uszkodzeniem samego nerwu. U badanych szczurów, poprzez złożony zestaw interakcji z białkami, po podaniu CBC zaczął kształtować się silniejszy układ antynocyceptywny. Co ciekawe efekty te były blokowane w wyniku działania antagonistów receptora CB1, co może wskazywać na to, że CBC ma pewne powinowactwo z receptorami kannabinoidowymi

Marihuana

Marihuana

Lepsza praca układu trawiennego

W 2012 roku przeprowadzono badanie na szczurach, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że CBC wykazuje zdolność do normalizacji nadmiernej ruchliwości przewodu pokarmowego (występującej np. przy biegunce) bez zmniejszania czasu pasażu jelitowego. Jest to interesujące z punktu widzenia klinicznego i farmakologii, ponieważ większość leków przeciwbiegunkowych często powoduje zaparcia z powodu znacznego spowolnienia pracy jelit. CBC może stać się wielkim przełomem w terapiach opartych na lekach kannabinoidowych i w przypadku zaburzeń takich jak choroba zapalna jelita grubego.

Działanie neuroprotekcyjne

Jest to jedno z najważniejszych i naprawdę przełomowych odkryć w dziedzinie medycyny na przełomie ostatnich lat. Fascynujące wyniki badań zostały opublikowane w 2013 roku i wskazują, że CBC jest w stanie przedłużyć żywotność (zdrowie i przeżywalność) prekursorowych macierzystych komórek u dorosłych myszy. Dzieje się to za pomocą złożonego mechanizmu z udziałem adenozynotrójfosforanu (ATP, enzym odpowiedzialny za przenoszenie energii pomiędzy komórkami organizmu). Jednak CBC również wyraźnie hamuje różnicowanie komórek macierzystych w astrogleju, które są ważnymi elementami silnie zaangażowanymi w proces naprawy i homeostazy. Mamy nadzieję, że najbliższe lata przyniosą nowe wiadomości w tej dziedzinie, ponieważ szeroki dostęp do leków, które mogą pomóc w rehabilitacji po udarze mózgu lub innych schorzeniach neurologicznych, będzie prawdziwym krokiem milowym w medycynie.

1 comment
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.