Marihuana a mózg

Medyczna marihuana ochroni mózg? THC? CBD?

Istnieje wiele dowodów na korzystny wpływ marihuany na zapobieganie i leczenie chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona.
W zeszłym roku w Brazylii opublikowano badanie udowadniające uniknięcie zniszczeń komórek neuronowych w obliczu nerodegradacji, dzięki CBD.

Zespół naukowców w Tel-Awiwie w Izraelu opublikował badania w Journal of Neuroscience, które sugerują, że nawet bardzo niskie dawki kanabinoidów oraz tetrahydrokannabinol (THC) mogą pomóc w ochronie przed deficytem poznawczym, powstającym w wyniku reakcji zapalnej mózgu.

Co to są właściwie choroby neurodegeneracyjne? 

Sporo z tego co wiemy o chorobach neurodegeneracyjnych (choć wciąż nie wiemy wszystkiego) możemy przypisywać Dr George’owi Bartzokis. Wiedząc, że żelazo gromadzi się w niektórych częściach naszego ciała, Dr Bartzokis badał wpływ żelaza na rozwój mózgu.
Naukowiec znalazł związek między nadmiernym poziomem żelaza przechowywanym w mózgu i neurodegradacji. W jednym z obszarów, gdzie mózg magazynuje żelazo są zwoje mózgowe.
Co ciekawe, zwoje mózgowe to obszar kojarzony najczęściej z chorobami neurodegeneracyjnymi takimi jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Z kolei nadmiar żelaza uważa się za odpowiedzialny za niedobory poznawcze związane z tym zjawiskiem.

Na pewno pomoże to zrozumieć rolę mitochondriów w normalnym, zdrowo funkcjonującym mózgu.
Mitochondria wytwarzają energię chemiczną, stąd są często nazywane „komórkowymi elektrowniami”, mając za zadanie sterowanie procesami komórkowymi, takimi jak apoptoza (programowana śmierć komórki).

Deficyt energii chemicznej związany z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, występuje w synapsach (miejscu, gdzie komórki przesyłają do siebie sygnały). Sugeruje to, że mitochondria mogą odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu wydajnego obwodu neuronów w mózgu. Nadmiar żelaza wydaje się zakłócać dynamikę mitochondriów, powodując ich śmierć, co z kolei powoduje deficyty poznawcze.

THC może zapobiec deficytom poznawczym towarzyszącym zapaleniom mózgowym

Badania wskazują, że pojedyncza, ultra-niska dawka THC (0,002mg/kg) jest w stanie uchronić mózg z obrażeń powodujących deficyty poznawcze.

Prowadzeni przez Miriam Fishbein-Kaminietsky naukowcy postanowili przeprowadzić badania na myszach, którym podawano 10 mg/kg LPS (lipopolysccharide), często wykorzystywany do wywołania zapalenia w testach laboratoryjnych.

Myszy otrzymały pojedynczą iniekcję 0,002 mg/kg THC w formie: 48h przed podaniem LPS lub 1-7 dni po podaniu LPS. Zabieg miał na celu sprawdzenie czy czas leczenia THC ma wpływ na skuteczność.
Trzy tygodnie później, każdą grupę myszy poddano testowi rozpoznawania obiektów dla oceny ich zdolności poznawczych.

Przeprowadzone badania wykazały spowodowanie długotrwałych deficytów poznawczych przez LPS (i wynikające z niego zapalenie). Jednakże zastosowanie THC uchroniło myszy przed uszkodzeniem indukowanym przez LPS. Okazało się, że niezależnie od tego czy THC podano przed czy po LPS, wyniki są porównywalne. Fakt ten jest kluczowy w twierdzeniu, że THC jest użyteczne zarówno jako środek zapobiegawczy jak i leczniczy.

Przyglądając się temu bliżej, okazuje się, że ochronne działanie THC zostało zablokowane przez leki klasyfikowane jako antagoniści receptora CB1, ale nie przez antagonistów receptora CB2. Sugeruje to zdolność THC do ochrony przed zaburzeniami poznawczymi zależnymi od aktywacji receptora CB1.

Podsumowując, zespół badawczy Fishbeina-Kaminietsky ustalił, że „ultra-niska dawka THC, która nie posiada żadnego działania psychotropowego, chroni mózg przed zapaleniem nerwów wywołanym uszkodzeniem funkcji poznawczych. Tym samym, może być stosowana jako skuteczny środek do leczenia neurozapalnych stanów, w tym chorób neurodegregacyjnych.”

Innymi słowy, nawet bardzo niewielkie dawki THC mogą pomóc złagodzić deficyty poznawcze wynikające z zapalenia mózgu i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona, nie wywołując przy tym efektu haju.

źródło: medicaljane.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.